Contents

posted on 27 Dec 2007 13:40 by sugarsoul

 Edo's daily

 Yorotsuya Ginchan


Sakata Gintoki

- Kagura

- Shimura Shinpachi

- Sadaharu

 

 Shinsengumi 


- Hijikata Toshiro

- Okita Sougo

- Yamasaki Sagaru

 Otose Snack House


- Catherine

 The Joy Faction

- Katsura Kotaro

 


- Elizabeth

 

 Miscellaneous


- Sarutobi Ayame

- Prince Hata

 

 Oedo